Giới thiệu

CTY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT LINH

MST: 0107674883
STK: 45210000285290
Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
Chi Nhánh Thạch Thất Hà Nội

STK: 45210000416647
CTK: Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngân Hàng BIDV – Chi Nhánh Thạch Thất