Máy Rửa Lưỡi Cưa

MODER MÁY RỬA LƯỠI CƯA
Đường kinh lưỡi cưa có thể mài 80-700
bánh xe cắt 30 độ
công suất 220v/50HZ

Mô tả

THÔNG SỐ
MODER MÁY RỬA LƯỠI CƯA
Đường kinh lưỡi cưa có thể mài 80-700
bánh xe cắt 30 độ
công suất 220v/50HZ