Máy dán cạnh 5 cn yongjin

Hãng sản xuất : yongjin

Chức năng : dán cạnh , cắt đầu đuôi , phay nạo trên dưới , đánh bóng

Danh mục: