Máy cưa bàn trượt MJ6132S

Model : MJ6132S

Tốc độ lưỡi cưa to : 4000–6000 vp

Tốc độ lưỡi cưa nhỏ: 8000 vp