Máy Cưa Bàn Trượt SMV8D

Đường kính lưỡi cưa bé 120MM
đường kính lưỡi cưa to 300MM
Công suất động cơ 5.5 KW
Chiều dài bàn 3m200