Máy Cưa Bàn Trượt Shihoway

Chiều dài 3m200
Kích thước lưỡi to 305*30mm
Kíchthước lưỡi bé 120*29mm